Skip to main content
0

Energimærkning af boliger

 

Energimærkning, som er lovpligtig, viser husets energimæssige stand, uafhængig af beboernes vaner og livsstil. Alle bygninger skal energimærkes inden bygningen tages i brug.

Når huset er færdigbygget skal bygherre kontakte en energikonsulent, der gennemgår huset og udsteder energimærket. Det gælder også fritidshuse.

Energirammeberegning
Allerede på ansøgningstidspunkt for byggetilladelse kræver kommunen at modtage dokumentation på husets energimæssige stand, dog ikke fritidshuse.

Der udføres en energiberegning, hvor der udover husets konstruktioner, isoleringstykkelser i gulv, vægge og loft, lambda værdi (jo mindre værdi jo bedre), varmepumpe/varmegenvindingssystem tages højde for husets opvarmningskilde (fjernvarme, naturgas eller f.eks. jordvarme, solvarme), typen af vinduer, husets form samt husets beliggenhed i forhold til solindfald.

Energiberegningen klassificerer huset i henhold til Bygningsreglementets bestemmelser.
BR18 er gældende.

Vores huse designes så vidt muligt til at overholde energiklasse 2020, der kaldes lavenergi.

Husets konstruktion/isolering, beliggenhed og form (så lidt ydervæg som muligt i forhold til grundplan) betyder meget ligesom vinduesværdierne, varmekilden samt varmegenvindings- og ventilationssystem mv. er en afgørende faktor.

Læs videre under energioverblik

Close Menu
  • da