Skip to main content
0

Energikrav stiller nye krav til klimaskærmen* i alle huse, også i træhuse

Kilde: Dansk Byggeri

En tæt klimaskærm med ventilation giver bedre indeklima og lavere energiforbrug
Vi kender det alle sammen på vores egen krop. Hvis vi er udsat for kraftig vind, så hjælper det ikke at tage flere striktrøjer på. Det, der er behov for, er en tæt vindjakke! Det forholder sig på samme måde med vores boliger – det, der er behov for, er noget vindtæt.
En tæt klimaskærm betyder for det første, at energibehovet holdes nede. For det andet er det muligt at styre ventilationen efter behov og ikke efter, hvordan det tilfældigvis blæser den pågældende dag.

Tæthed kræver ventilation
Mange er af den opfattelse, at de gamle huse var sunde at bo i, fordi de var utætte. Derfor mener de også, at det er forkert, at vi nu skal til at bygge tætte huse. Det er muligvis sandt, at de gamle huse var sunde, men de medførte også en varmeregning, som ingen i dag vil acceptere.
Desuden var de mindre behagelige, når det blæste, fordi det trak alle vegne.

Et tæt hus kræver selvfølgelig stadig ventilation. Ventilationsluften skal bare ikke komme igennem utætheder i klimaskærmen, men skal derimod kunne styres efter behov – ligesom vi kan åbne vindjakken, når det bliver for varmt.

Enhver ved, at træk kan virke generende. Derfor er det vigtigt at kunne regulere ventilationen. Et typisk parcelhus taber omkring en tredjedel af energien gennem varmetransmission i klimaskærmen, en tredjedel gennem vinduer og døre og en tredjedel gennem utætheder i klimaskærmen.

Mekanisk ventilationsanlæg
Ved at vælge et mekanisk ventilationsanlæg med genvinding sikrer man, at inde-luften hele tiden er frisk og har en lav fugtighed, så risiko for skimmel og mug stort set er elimineret.

BR18 accepterer at der ved en trykforskel på 50 Pa maksimum må trænge 1,0 l. luft/sek pr. m² opvarmet etageareal ind/ud gennem ikke-planlagte ventilationskanaler.

Den varme fugtholdige indeluft køles ned på vej gennem isoleringen, og bliver dermed omdannet fra damp til vand. Dette undgås med en tæt dampspærre, der holder fugten inde i huset. Huset ventileres enten mekanisk med ventilationsanlæg eller naturligt med f.eks. ventiler i vinduer og almindelig udluftning med gennemtræk 5-10 min. 3 gange dagligt. Alle monteringer igennem eller på klimaskærmen indebærer en risiko for brud på dampspærren.

Hvornår kan der trykprøves?
Som udgangspunkt skal klimaskærmen være færdig indvendig, når der fortryk-/tæthedsprøves.
Typisk inden klimaskærmen færdiggøres indvendigt anbefales fortrykprøvning, for at kontrollere om det arbejde, der allerede er udført, er i orden.
Det er meget billigere at foretage reparationer før klimaskærmen lukkes fuldstændig indvendigt.

* Klimaskærmen er den del af bygningen, der adskiller det ydre miljø med det indendørs miljø.
Klimaskærmen er altså en samlet betegnelse for ydervægge, fundament, terrændæk, tag, vinduer og døre.

Close Menu
  • da