Skip to main content
0

Tæthedsprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

 

I dag tæthedsprøves alle opvarmede byggerier uanset størrelse for at kontrollere om gældende byggeregler er overholdt.

Kravet er, at der maksimum må trænge 1,0 l. luft/sek. pr. m2 opvarmet etageareal ud/ind, gennem ikke planlagte ventilationskanaler.

Den varme fugtholdige indeluft køles ned på vej gennem isoleringen, og bliver dermed omdannet fra damp til vand. Dette undgås med en tæt dampspærre, der holder fugten inde i huset.

Huset ventileres enten mekanisk med ventilationsanlæg eller naturligt med f.eks. ventiler i vinduer og almindelig udluftning med gennemtræk 0,5 gange pr. time.

Montagearbejdet skal selvfølgelig udføres efter forskrifterne, hvor man skal være klar over at alle monteringer igennem eller på klimaskærmen i huse, også træhuse, indebærer en risiko for brud på dampspærren.

En tæthedsprøvning af et hus, også et træhus, tager flere timer afhængig af, hvor meget der skal afdækkes. Alle monterede åbninger dækkes; f.eks. ventilation, emhætte mv. Blowerdoor-testudstyret monteres i f.eks. en hoveddør.

Hvornår kan der trykprøves?
Som udgangspunkt skal klimaskærmen være færdig indvendigt, for at huset, også træhuset, kan trykprøves. Nogle tekniske forvaltninger forlanger, at det skal være omkring færdigmelding af byggeriet før ibrugtagningstilladelse udstedes.

Fortryk-/tæthedsprøvning anbefales
Vi anbefaler fortryk-/tæthedsprøvning, når jeres træhus i bjælker opføres. Dette udføres typisk inden klimaskærmen færdiggøres indvendigt for at kontrollere om det arbejde, der allerede er udført, er i orden. Det er meget billigere at foretage reparationer før klimaskærmen lukkes fuldstændig indvendigt.

Hvis bygningen ikke overholder kravet, kan det ved termografi* påvises, hvor problemet med kuldebroer og utætheder er.

Forskellige firmaer er certificeret til dette arbejde. Ved bestilling af fortrykprøvning og endelig trykprøvning på én gang, kan normalt opnås rabat.

* En infrarød fotografering, der viser/måler varmestråling

Close Menu
  • da