Skip to main content
0

Vi har fortsat stor fokus på Energibesparelse og CO2 i vores bæredygtige træhuse

 

Vigtige faktorer, der afgør husets energiklassificering:

Husets konstruktion/isolering, beliggenhed og form (så lidt ydervæg som muligt i forhold til grundplanen) betyder meget ligesom vinduesværdierne, varmekilden samt varmegenvindings- og ventilationssystem mv er en afgørende faktor.

Under de rigtige forudsætninger opfylder husforslaget “Granvang” kravene til klasse 2015.

Granvang 150 m2

Granvang med installationer som vist i overslaget under afsnittet økonomi har et månedlig varmeforbrug på kr. 330.
Dertil kommer afgift til fjernvarmeværk.

cleargif12Lovkrav for enfamiliehuse cleargif12Energiramme i kWh / m2 pr. år
cleargif12Standardhus BR10 cleargif1252,5+ (1650 / opvarmet areal)

 

cleargif12Lovkrav overført til Granvang 150 m2 cleargif12Energiramme i kWh / m2 pr. år
cleargif12Standardhus BR10 cleargif1252,5+ 1650 / 150 = 63,5 kWh / m2 pr. år
cleargif12Energibehov Granvang 150 m2 kun cleargif1243,8 kWh / m2 pr. år
cleargif12Forudsætning: Fjernvarme, vinduer 3-lags glas, ventilationsanlæg med varmegenvinding

 

cleargif12Lovkrav lavenergi klasse 2015 cleargif12Energiramme i kWh / m2 pr. år
cleargif12Lavenergihus cleargif1230 + (1000 / opvarmet areal)

 

cleargif12Lovkrav overført til Granvang 150 m2 cleargif12Energiramme i kWh / m2 pr. år
cleargif12Krav lavenergi klasse 2015 cleargif1230+ 1000 / 150 = 36,7 kWh / m2 pr. år
cleargif12Energibehov Granvang 150 m2 kun cleargif1236,1 kWh / m2 pr. år
cleargif12Forudsætning: Jordvarme, vinduer 3-lags glas, ventilationsanlæg med varmegenvinding og høj udnyttelsesgrad
Close Menu
  • da
  • de